^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
×

Wiadomość

Szkoła Podstawowa w Kaletniku

OGŁOSZENIE - płatne obiady w szkole

 

Od dnia 16 stycznia 2023 r. (poniedziałek) będzie możliwość wykupienia obiadów – samo drugie danie kosztuje 14,00 zł brutto. 

Rodzic płaci kwotę „wsadu do kotła” w cenie 6,00 zł brutto.

Każdy rodzic, który będzie zainteresowany wykupieniem obiadów, będzie zobowiązany podpisać umowę z Dyrektorem szkoły.

Catering, który będzie dostarczać obiady:

Restauracja Pod Jelonkiem, ul. Sportowa 7, 16-404 Jeleniewo.

Umowa wykupienia obiadów będzie obowiązywać od 16.01.2023 r. do 23.06.2023 r.

Płatność będzie z góry przelewem na rachunek bankowy.

Do szkoły należy dostarczyć dowód - kopię wpłaty za dany miesiąc, w terminie do 5 dnia bieżącego miesiąca.

Rodzice, którzy zdeklarują się wykupić obiady proszeni są do 09.01.2023 r.  podać informację do wychowawcy poszczególnych klas dzieci.

 Natomiast uczniowie, którzy będą chcieli zostać ponownie objęci dożywianiem w drugim semestrze w roku szkolnym 2022/2023 składają wnioski do GOPS-u Szypliszki.

Wnioski proszę składać od 02.01.2023 r. (poniedziałek).

Copyright © 2023. Szkoła Podstawowa w Kaletniku Rights Reserved.