^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
×

Wiadomość

Szkoła Podstawowa w Kaletniku

REALIZACJA PROGRAMU ERASMUS+ "Przedsiębiorczość to podstawa" -"Entrepreneurship is the base"

Młodzież z naszych lokalnych szkół: w tym między innymi z rejonu Szkoły Podstawowej w Kaletniku i Poddubówku, przy współpracy Fundacji Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z Żubryna w gm. Szypliszki, z młodzieżą z Łotwy – Rezeknes Nacionalo biedribu kulturas nams (Partnerem organizacji), w dniach 24.03.2023r. - 02.04.2023r. wyjechała zrealizować wspólny projekt: „"Przedsiębiorczość to podstawa”/ „Entrepreneurship is the base”. Projekt i działania realizowaliśmy w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna.

Wymiana młodzieży była wspólną inicjatywą Polski i Łotwy, w której wzięło udział 40 młodych osób w wieku 13-17 lat wraz z 4 opiekunami. Nasz projekt składał się z 3 faz: fazy przygotowawczej, wymiany młodzieży w Poroninie (koło Zakopanego) oraz fazy końcowej tj. ewaluacji i rozpowszechniania rezultatów. W trakcie projektu naszymi metodami pracy pozaformalnej były m.in.: praca w grupach, gry i zabawy integracyjne, praca poprzez dyskusje, burze mózgów, prezentacje, debatę oxfordzką, energizery itd. Młodzież biorąca udział w działaniu zdobyła nową wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne w życiu i niezbędne dla rozwijania własnych umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, założenia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz odnalezienia się na rynku pracy. Zawiązaliśmy nowe przyjaźnie oraz staliśmy się bardziej świadomymi obywatelami zarówno swoich społeczności jak i Europy.

Poszerzaliśmy wiedzę w następujących obszarach:

- omawialiśmy rynek pracy w Polsce i na Łotwie,

- przygotowywaliśmy podstawowe informacje o przedsiębiorczości i działalności gospodarczej,

- poznawaliśmy jasne i ciemne strony prowadzenia własnej działalności gospodarczej,

- prowadziliśmy debaty i szukaliśmy odpowiedzi, czy prowadzenie działalności jest łatwe czy trudne (poznawaliśmy mocne i słabe strony prowadzenia własnej firmy),

- poszukiwaliśmy potencjału gospodarczego w naszych regionach,

- uczyliśmy się autoprezentacji i pisania dobrego CV oraz prowadziliśmy symulacje rozmów kwalifikacyjnych,

- uczyliśmy się pisać biznesplan dla naszej firmy oraz wykorzystywaliśmy siłę dobrego marketingu, przygotowując kampanię reklamową, promującą wybraną działalność.

Oprócz tych zadań - poznawaliśmy również kulturę naszych krajów i integrowaliśmy się.

Zapraszamy do polubienia stron oraz przeglądania naszych działań i aktywności na naszych stronach projektu:

https://www.facebook.com/Przedsi%C4%99biorczo%C5%9B%C4%87-to-podstawa-projekt-Erasmus-112650881754197/

https://www.facebook.com/kaletnik.salcininkai

oraz do obejrzenia prezentacji na naszym kanale YT:

https://www.youtube.com/@fundacjaedukacjarazem1593/videos

 

Copyright © 2023. Szkoła Podstawowa w Kaletniku Rights Reserved.