^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
×

Wiadomość

Szkoła Podstawowa w Kaletniku

Płatne obiady w szkole od września do grudnia 2023

Od dnia 18 września 2023 r. (poniedziałek) będzie możliwość spożywania przez dzieci wykupionych obiadów – samo drugie danie kosztuje 11,95 zł brutto. 

Rodzic płaci kwotę „wsadu do kotła” w cenie 6,00 zł brutto.

Każdy rodzic, który jest zainteresowany wykupieniem obiadów, jest zobowiązany podpisać umowę z Dyrektorem szkoły.

Catering, który będzie dostarczać obiady:

Przedsiębiorstwo Handlowe Olma, Małgorzata Gryszkiewicz (Restauracja Azymut) Stary Folwark 41a; 16-402 Suwałki;

Umowa wykupienia obiadów będzie obowiązywać od 18.09.2023 r. do 22.12.2023 r.

Płatność będzie z góry przelewem na rachunek bankowy.

Do szkoły należy dostarczyć dowód - kopię wpłaty za dany miesiąc, w terminie do 3 dnia bieżącego miesiąca. We wrześniu należy dostarczyć dowód wpłaty - do 15 września 2023.

Rodzice, którzy zdeklarują się wykupić obiady proszeni są najpóźniej do 18.09.2023 o zgłoszenie się do dyrektora szkoły w celu podpisania umowy o dożywianie dziecka.

 Natomiast uczniowie, którzy będą chcieli zostać objęci refundowanym dożywianiem w I semestrze w roku szkolnym 2023/2024 składają wnioski do GOPS-u Szypliszki.

 

Copyright © 2023. Szkoła Podstawowa w Kaletniku Rights Reserved.