^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
×

Wiadomość

Szkoła Podstawowa w Kaletniku

OGŁOSZENIE

Zakład Epidemiologii, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
zwraca się z uprzejmą prośbą do Rodziców uczniów, o wejście na link i wypełnienie kwestionariusza, którego celem jest ocena częstości występowania chorób ze strony układu oddechowego u dzieci w wieku szkolnym (głównie astmy oskrzelowej) oraz wpływu czynników społeczno-ekonomicznych na zdrowie dziecka:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7pMD_pd7Daoq9wKKVUqpfdY4auvpS_tcxdjI_IioTV1bClQ/viewform
Badanie prowadzone jest przez pracowników Zakładu Epidemiologii Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i polega na wypełnieniu kwestionariusza przez rodziców dzieci klas 1-8 szkoły podstawowej. Kwestionariusz został opracowany w oparciu o zasady prowadzenia badań naukowych. Zapewniam, że badanie jest anonimowe i służy jedynie celom naukowym. Wyniki natomiast będą analizowane na poziomie grupy, a nie indywidualnie. Badanie będzie realizowane w wybranych szkołach podstawowych w kraju, a dobór próby ma charakter losowy.

Liczę na przychylne ustosunkowanie się do mojej prośby.
Z poważaniem,
dr n. med. Agata Wypych-Ślusarska

Copyright © 2024. Szkoła Podstawowa w Kaletniku Rights Reserved.