^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
×

Wiadomość

Szkoła Podstawowa w Kaletniku

INFORMACJA PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY

ZMIANY ORTOGRAFICZNE W JĘZYKU POLSKIM

Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN ogłosiła zmiany zasad pisowni, które
wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2026 roku. Ten dość odległy termin przyjęto, aby umożliwić
wszystkim osobom i instytucjom dostosowanie się do nich. Zmiany dotyczą niektórych reguł
używania wielkich i małych liter, a także pisowni łącznej lub rozdzielnej oraz użycia łącznika.
Do komunikatu zostały dołączone Zasady orografii i interpunkcji, opracowane przez Radę
Języka Polskiego po raz pierwszy.
Ze względu na wagę tego dokumentu, konieczność dbania o poprawną polszczyznę
w mowie i piśmie, ochronę języka polskiego przez wszystkie organy i instytucje publiczne
oraz obywateli, na prośbę Rady Języka Polskiego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej
na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku udostępniliśmy Państwu
Komunikat Rady Języka Polskiego w sprawie zmian ortograficznych oraz Zasady orografii
i interpunkcji. Zwracam się z uprzejmą prośbą o jego udostępnienie uczniom i nauczycielom.
Agnieszka Krokos-Janczyło
Podlaski Kurator Oświaty

Copyright © 2024. Szkoła Podstawowa w Kaletniku Rights Reserved.