^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Jesteś tutaj

W tej chwili

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie

Zaloguj się lub załóż konto

Szkoła Pamięta

Laboratoria Przyszłości

Jesteśmy na FB

Dobry zawód fajne życie

×

Wiadomość

Informacja UG

Gmina Szypliszki informuje, że w ramach zachowania trwałości
miejsc świadczenia usług społecznych świadczonych w ramach projektu
„Utworzenie Świetlicy Środowiskowej w Kaletniku” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś 
priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna
i kształtowanie kapitału społecznego, po zakończeniu realizacji
projektu gmina utrzymuje instytucjonalną gotowość podmiotów do
świadczenia usług przez co najmniej okres odpowiadający okresowi
realizacji projektu, tj. nie krótszy niż 2 lata.
 W związku z powyższym Gmina Szypliszki informuje, że w Szkole
Podstawowej w Kaletniku istnieje możliwość korzystania ze świetlicy dla
uczniów z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz
rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach świetlicy
zostanie zorganizowana pomoc dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcza i
specjalistyczna. Liczba miejsc wynosi 20.
 Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do kontaktu z
sekretariatem szkoły. Pomoc w ramach świetlicy będzie kontynuowana od 1
kwietnia 2022r.

Informacja

Szkoła Podstawowa w Kaletniku informuje, o możliwości korzystania ze świetlicy dla uczniów z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze oraz rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach świetlicy zostanie zorganizowana pomoc dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcza i specjalistyczna.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do kontaktu z sekretariatem szkoły.

Pomoc w ramach świetlicy będzie kontynuowana  od 1 kwietnia 2022r.

Spotkanie integracyjne

 

Projekt „Utworzenie Świetlicy Środowiskowej w Szkole Podstawowej w Kaletniku” w gminie

Szypliszki nr RPPD.09.01.00 IŻ.00-20-061/19 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

2014-2020.

Harmonogram  spotkania integracyjnego promującego otwarcie Świetlicy Środowiskowej w Kaletniku.

  1. Zapoznanie rodziców i dzieci z zasadami korzystania ze świetlicy.
  2. Gry i zabawy integracyjne: poznanie swoich imion.
  3. Wspólne wykonanie plakatu.
  4. Spotkanie na Sali gimnastycznej - Zapoznanie z tematyką poszczególnych zajęć , obejrzenie tańca „Belgijka”.
  1. Wspólny poczęstunek.

Sprawozdanie

    W  dniu  23  października  2020  r.    o  godzinie  13:00  odbyło  się    spotkanie uczestników projektu  w celu wspólnego zapoznania się oraz budowania więzi uczniów  i  ich  rodzin  (  rodzice,  rodzeństwo),  mające  charakter  integracji społecznej. Na początku odbyło się sympatyczne przywitanie i zapoznanie się wszystkich wychowanków. Goście zostali zaproszeni  do  świetlicy. Następnie zgromadzeni zostali  podzieleni na dwie grupy.  Symbolicznie na znak powitania i integracji odrysowali  dłonie  na kolorowych kartkach , wpisali swoje  imię i tak wykonane prace  przykleili  na  plakacie  .  Zabawa  miała  zachęcić  do  pracy  zespołowej  i współpracy  pomiędzy  członkami  rodzin.  Stworzona  makieta  była  bardzo twórcza  i  jedyna  w  swoim  rodzaju.  Następnie    spotkaliśmy  się  na  sali gimnastycznej, gdzie  nastąpiło  zapoznanie z  tematyką poszczególnych zajęć i obejrzenie  tańca  „Belgijka”.  Na  koniec  dzieci  wraz  z  rodzicami    wróciły  do świetlicy , gdzie odbył się wspólny poczęstunek. Panowała  wesoła i  przyjazna atmosfera. To  było  bardzo  kreatywne  i  miłe  spotkanie,  które  służyło  promowaniu aktywnego i  bezpiecznego spędzania czasu wolnego, dało możliwość  bliższego zapoznania  się  z działalnością  świetlicy  jako  niedawno  powstałej formy pracy opiekuńczo- wychowawczej w środowisku lokalnym.  

FOTO


 

Copyright © 2024. Szkoła Podstawowa w Kaletniku Rights Reserved.